LiveZilla Live Help

Hot Line
08-8295-2999
08-1233-0166

Login to MyServicesBox

Email Address:
Password:เว็บโฮสติ้ง Print E-mail
Free Trial Medium High Very Ultra Super Extremely
Disk Space 100 MB 750 MB 1.5 GB 3 GB 6 GB 12 GB 24 GB
Data Transfer/Month 10 GB 50 GB 100 GB 200 GB 400 GB 800 GB 1.6 TB
Add Domain 1 2 4 8 16 32 64
Domain Pointers 2 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub Domain 2 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
MySQL Account 2 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email Account 2 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
FTP Account 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP 5.2.10
MySQL 5.0.81
phpMyAdmin 3.2.0.1
Direct Admin 1.33.7
PHP HTML
Softaculous (ติดตั้ง CMS)
บริการย้ายเว็บไซต์ (ฟรี)
-
Backup System สำรองข้อมูลทุกวัน สามารถ Restore ย้อนหลังได้ 7 วัน
ค่าติดตั้ง ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
ค่าบริการ  1 เดือน (บาท)

ทดลองใช้งาน

ฟรี

7 วัน *

- - - - 750 1,400
ค่าบริการ  3 เดือน (บาท) - - 500 800 1,500 2,800
ค่าบริการ  6 เดือน (บาท) - 500 800 1,500 2,800 5,500
ค่าบริการ 12 เดือน (บาท) 500 800 1,500 2,800 5,500 10,000
รวมค่าบริการจดโดเมน 12 เดือน - 850 1,150 1,850 3,150 5,850 10,350
 

 

SiamDataHost.com ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) ด้วยอุปกรณ์และเครือข่ายคุณภาพสูง มีเสถียรภาพ ความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานที่สะดวกสบาย ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้ผู้ชมเว็บไซต์ของท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด เร็ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ที่พร้อมจะดูแลเว็บไซต์ของท่าน ให้บริการข้อมูลและแนะนำการใช้บริการอย่างดีที่สุด เพื่อความสะดวกสบาย คุ้มค่า และทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านโลกอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป บริการเว็บโฮสติ้งของเรา ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำ จากธุรกิจหลากหลาย ตั้งแต่ หน่วยงานของรัฐ โรงเรียน หรือ บุคคลธรรมดา ผู้ที่ต้องการความมีเสถียรภาพ ความต่อเนื่องในการให้บริการ จะเลือกใช้บริการกับเรา และต่ออายุการใช้บริการ มาอย่างต่อเนื่อง

 

* ก่อนครบกำหนด 7 วัน หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการต่อ สามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยนเป็น Plan ที่ต้องการได้ค่ะ

ซึ่งข้อมูลเว็บไซต์ยังอยู่เหมือนเดิม และใช้ user + password เดิม